Kulturen i Lund

Friluftsmuseet på Kulturen i Lund. Herrehuset och den tillhörande dammen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen 


Kulturen är en ideell förening med museer och friluftsmuseer i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. Föreningen arbetar med pedagogik och de utför vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen i Lund genomför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.
Info


Adress: Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
Telefon: 046-35 04 00
E-Post: info@kulturen.com
Till Hemsida
Service: Restaurang, Museibutik


Källa: Kulturen i Lund, Skåne