Kristianstads Konsthall

Foto: Evelyn Thomasson/Regionmuseet Kristianstad


Regionmuseet i Skåne driver på uppdrag av Kristianstads kommun den kommunala konsthallen i Kristianstad. Här visas aktuell svensk och internationell konst i ett flertal utställningar varje år, med tillhörande programverksamhet. Konsthallen är ett rum för både visuella upplevelser och reflektion. I konsthallens uppdrag ligger även att vara sakkunniga rörande kommunens offentliga konst vid beställningar av ny konst, hantering samt vård och underhåll.
Info
Adress: Stora Torg, Kristianstad  
Telefon: 044-620 19 00
E-Post:  info@regionmuseet.se
Till Hemsida
Service: Bibliotek, kafé, restaurang konferens, m.m
Källa: Regionmuseet Kristianstad, Kristianstads konsthall, Skåne, Kristianstad