Konsthallen på Falsterbo Strandbad - ”La Mer”

Foto: Linnéa Romeling.
I denna utställning har Östra Grevies andraårselever på Konst & Design på olika sätt förhållit sig till havet. Vatten är förutsättningen för liv på jorden.

Allt liv började i havet för fyra miljarder år sedan. Under denna väldiga tidsrymd har vi människor endast funnits ett kort ögonblick. Liksom livet själv först började i havet, så börjar människans liv i det inre hav som livmoderns fostervätska utgör.

Utställningens titel hav på franska (la mer), uttalas likadant som det franska ordet för modern (la mère). Denna ordlek leder tanken till en dubbel betydelse. Havet är samtidigt en symbol för ursprung - en urmoder - och det okända. Något som är dolt under ytan och som både kan locka och skrämma. Det djupa havet rymmer det okända bortom vår föreställningsförmåga och är till stor del fortfarande outforskat.

Verken i utställningen kretsar kring livet, tiden, vattnet, rörelsen och människans komplexa förhållande till sig själv och naturen.Källa: Konsthallen på Falsterbo Strandbad, Skåne, Vellinge
Tider


17/10 - 22/11 

Info

Adress: Strandbadsvägen 30, 239 42 Falsterbo
Telefon: 040-635 44 00
E-Post: info@falsterbostrandbad.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang