Konsthallen lokstallet

Konsthallen lokstallet. Foto: utställningen "Språkkamp och helighet" 
Adress: Uddevallavägen 1 452 30 Strömstad
Telefon: +46 526 660 00
E-Post:
Till Hemsida
Service: 
Sociala Medier: Facebook
Konsthallen Lokstallet skall visa gränsöverskridande samtidskonst som lockar till egna uttryck med en hög och bred kvalitetsnivå. Barn- och ungdomars kultur ska också finna uttrycksmöjligheter i Hallen. En mötesplats ska skapas för kulturella samspel och nätverk byggas med gallerier nationellt och internationellt.

Källa: Konsthallen Lokstallet, Bohuslän