Konsthallen Blå Stället - Johanna Gustafsson

Utställningen har sin grund i det språkövergrepp som ingick i försvenskningsförlopp av Tornedalen och som återfinns idag i politiska utkast om neddragningar i modersmålsundervisning och stopp för andra språk än svenska under skoltid.

Källa: Blå Stället, Göteborg

Till mer information om Blå Stället