Konsthallen Blå Stället

Foto: Konsthallen Blå Stället
Adress: Angereds Torg 13
Telefon: 031-365 17 00
E-Post: bla.stallet@angered.goteborg.se
Till Hemsida

Service: Kafè, butik
Sociala Medier: Facebook och Instagram.


Du hittar Konsthallen Blå Stället på Angereds Torg strax utanför Göteborg nära Angereds Stadspark i en fantastisk natur med Lärjeåns dalgång och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar inom gångavstånd.

Konsthallen visar att bilder och konst kan vara startpunkt för samtal om livet och samhällsfrågorna. Konsthallen Blå Stället är den stora utställningshallen men Blå Stället visar också mindre utställningar i Blå Gången, både i entréer och ibland på Innergården.

Källa: Konsthallen Blå Stället