Konstakademien - Markens, miljöns och materiens uttolkare

Foto: Ann Eriksson Ingegerd Möller, Fridhemsplan 1970-tal


Konstakademien visar konstnären Ingegerd Möller i stort format med många verk som aldrig tidigare visats. Denna retrospektiva utställning presenterar och ger en fördjupad bild av ett säreget kvinnligt konstnärskap med storhetstid under 1970-talet.

Under min barndom började turisterna komma till fjällgårdarna. Vi kallade dem ”luftgäster” för de talade så mycket om den stärkande luften. De såg ut över vidderna, fulla av hänförelse, och jag hörde ständigt samma uppfordrande utgjutelser om vilka vackra utsikter som omgav oss.

Konstnären Ingegerd Möller (1928–2018) växte upp i den Jämtländska fjällvärlden och visade tidigt ett stort intresse för naturen. Människans påverkan på naturen och omvänt engagerade ständigt Ingegerd Möller. Till skillnad från ”luftgästerna” studerade hon marken. Renskallar, mossor, slån, ripbärstuva, myrmark, älgkranium, rester av kaffeeld, hjortronmyr, kvarts från Sulitelma och lövskelett. Med omsorg och närmast vetenskaplig blick återgav konstnären sina detaljstudier av lågt växande vegetation i akvarell, olja, collage, virkning och vävar.

1970-talet var en hektisk period i Ingegerd Möllers liv. Ett långt samarbete med Handarbetets vänner resulterade i en nio meter lång väv för Sveriges Riksbank 1974. Under två års tid arbetade hon till och från med utsmyckningen av Fridhemsplans tunnelbanestation som invigdes 1975. Sammanlagt krävdes 10 månader av fysiskt arbete att med slevar och kvastar stänkmåla stationens väldiga bergssalar.

1986 flyttar Ingegerd Möller till en äldre skolbyggnad i Noor nära Vätö och konstnärskapet tar en annan riktning. Hon lyfter blicken från marken och låter människor stiga in i psykologiska landskap. Den mörka tjärnen med eller utan mänskliga figurer och det illande röda ledkrysset placerat i en svåröverskådlig fjällnatur, återkommer i många skilda gestaltningar.

Ingegerd Möller blev år 1967 ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna och kom också att testamentera sin kvarlåtenskap till akademin. I testamentet framgår tydligt att hennes samtliga tillgångar genom försäljning skall användas till instiftandet av en stipendiefond med årlig utdelning av medel till äldre konstnärer.

Under utställningen på Konstakademien kommer en auktion att hållas där Ingegerd Möllers verk säljs tillsammans med verk av hennes konstnärsvänner, ett sjuttiotal konstnärer verksamma under 1900-talet.

Källa: Konstakademien, Stockholm


Tider
12 jan 2021 – 14 mars 2021

Info

Adress:  Fredsgatan 12,  111 52 Stockholm
Telefon: 08-23 29 45
E-Post: 
Till Hemsida
Service: kafé, Forskningsbibliotek, Digital Bokhandel