Konstakademien

Av FriskoKry - Photo taken by FriskoKry, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=901485


Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter i obruten kontinuitet sedan 281 år tillbaka och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.Info

Adress: Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
Telefon: 08-23 29 45
E-Post:

Service: kafé, Forskningsbibliotek, Digital Bokhandel
Källa: Konstakademien, Stockholm