Konstakademien

Konstakademien. Av FriskoKry - Photo taken by FriskoKry, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=901485
Adress: Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
Telefon: 08-23 29 45
E-Post:
Till Hemsida
Service: kafé, Forskningsbibliotek, Digital Bokhandel
Sociala Medier: Facebook, Instagram


Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter i obruten kontinuitet sedan 281 år tillbaka och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.
Källa: Konstakademien