Kalmar Konstmuseum - Bäste Broder

Foto: Kalmar Konstmuseum


Utställningen Bäste Broder är en startpunkt och första delen i projektet Samlingar och samlande – ett arbete som kommer att sträcka sig flera år framåt i tiden. Utgångspunkten är Kalmar konstmuseums samling, som består av 3 368 registrerade verk. Samlingen bygger till stor del på privata donationer men även på egna inköp, präglade av sin tidsanda och vilka som varit i en position att bestämma och välja ut.


Källa: Kalmar Konstmuseum, Småland, Kalmar
Tider
30/09 - 22/11 

Info

Adress: Stadsparken 392 33 Kalmar
Telefon: 0480-42 62 82
E-Post: info@kalmarkonstmuseum.se
Till Hemsida
Service: