Kalmar Konstmuseum

Kalmar Konstmuseum. Foto: Åke E:son Lindman
Adress: Stadsparken 392 33 Kalmar
Telefon: 0480-42 62 82
E-Post: info@kalmarkonstmuseum.se
Till Hemsida
Service:
Sociala Medier: Facebook, Instagram, You Tube

Kalmar konstmuseum är ett samtida konstmuseum, inriktat på att väcka och undersöka frågor som rör människors framtid och utmaningar. Museets internationella profil har fått mycket uppmärksamhet och Kalmar Konstmuseum räknas som en betydelsefull svensk konstinstitution.

Genom att bjuda in nationella och internationella konstnärer som reflekterar över samtida frågor öppnar Museet upp för samtal och nya infallsvinklar.

Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningar och projekt.

Kalmar konstmuseums byggnad är ritad av THAM & VIDEGÅRD ARKITEKTER och invigdes 2008. Samma år tilldelades byggnaden Kasper Salin-priset, Sveriges Arkitekters pris för “hög arkitektonisk kvalitet”.


Källa: Kalmar Konstmuseum, Småland