IKEA Museum - Röster som håller

Global Nomad av Amanda Borgfors Mészàros, från Ung Svensk Form 2018. © Inter IKEA Systems B.V. 2020IKEA Museum och Svensk Form har tillsammans skapat en utställning som visar upp utvald konst från Ung Svensk Form mellan åren 2004 och 2020. 


Med en nyfikenhet på framtiden och ett brinnande intresse av att sprida idén om god design till de många människorna, har IKEA Museum gått ihop med Svensk Form och skapat en vandringsutställning. Juryn för utmärkelsen Ung Svensk Form, som drivs av Svensk Form, har ända sedan 1998 prisat innovativ, tvärdisciplinär design. Utställningen på IKEA Museum visar upp utvald konst från Ung Svensk Form från 2004–2020. Verkens gemensamma drag är den experimentlusta, öppenhet och mod de ger uttryck för.


– På IKEA Museum menar vi att god design ska finnas till för alla. Utställningen Röster som håller vill nå ut till de många människorna, även utanför storstäderna där det ofta kan vara svårare att ta del av design. Vi vill dessutom inspirera människor att följa sina skapardrömmar, säger Anna Sandberg Falk, kurator på IKEA Museum.


Utställningen Röster som håller är skapad kring fotografier av de utvalda verken tillsammans med ett antal intervjuer med formgivarna bakom projekten. Samarbetet mellan IKEA Museum och Svensk Form har resulterat i en vandringsutställning som kommer att visas runt om i världen.


– Syftet med en vandringsutställning som är lätt att sätta upp är att fler innovativa och inspirerande designidéer kan nå en bredare publik. Vi vill nå längre och inspirera fler människor, säger Anna Sandberg Falk.
Tider
– 31/1. 2021

Info

Adress: Ikeagatan 5, 343 36 Älmhult
Telefon:  0476-44 16 00
E-post: info@ikeamuseum.com
Till Hemsida
Service: Butik, kafè, restaurang
Källa: IKEA Museum, Älmhult, Småland