Helsingborgs Museer - fajansföremål

Foto: Stockholms auktionsverk


Helsingborgs museer köper in ett unikt fajansföremål från Pålsjö fajansfabrik. Skålen, med hänklar i glaserat lergods, är nu ett av endast få bevarade föremål från verksamheten på Pålsjö gård, som bedrevs 1765 till 1774.
Säljare av skålen är keramikexperten Joakim Bengtsson och köpesumman uppgår till drygt 34 000 kronor.

Therese Kruse, avdelningschef på Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, säger om inköpet:

- Det är väldigt roligt att vi genom bidraget från Helsingborgs museiförening har möjlighet att köpa in detta unika föremål ifrån Pålsjö fajansfabrik till Helsingborgs museer samling. Att nya föremål från fajansfabriken kommer ut på marknaden är väldigt ovanligt, då de flesta kända föremål redan är införlivade i museisamlingar. Nu är skålen i tryggt förvar i vår samling och kommer på bästa sätt att bevaras för framtiden.

Historien bakom den lilla skålen är följande:

År 1765 fick den unge juristen Michael Andreas Cöster egendomen Pålsjö gård i gåva av sin mor, Öllegård Maria Bromé. Hon hade i sin tur erhållit egendomen som testamentarisk gåva av makens kusin, Petter Pihl år 1759.

M.A. Cöster var fostrad i frihetstidens anda. Landets invånare uppmanades att ”bidra till landets förkovran, söka naturens dolda skatter och medverka till deras förädling.” Full av entusiasm tog M.A. Cöster stora lån och lät rusta upp gård och egendom. Han säger i en skrivelse att lyckan tillskyndat honom den skönaste i riket belägna fastighet. Han började också leta kolfyndigheter på ägorna och fann dem efter flera år. Över stenkolsflötsen fann man lerarter av hög kvalitet som vid provbränning i Köpenhamn visade sig lämpliga för fajanstillverkning. År 1765 anlades en liten fabrik på ägorna där det tillverkades fat, skålar, terriner, vaser med mera i framför allt ljusgult fajansgods, överdraget av en vit tennglasyr.
På ägorna fanns också ett slipstensbrott som gav avkastning bland annat genom export till Norge.

Många faktorer bidrog till att fabriken lades ner nio år senare. M.A. Cöster hade ansökt om lån och tillverkningsprivilegier för fajansfabriken, men ärendet drog ut på tiden. Cöster beviljades ett lån på 12 000 daler, men fick endast hälften. De resterande ville man avvakta med. Trots upprepade försök att få den resterande summan skulle det dröja och då var det försent. C.M. Cöster hade också belånat gården, lånat av kyrkan och av en dansk adelsman. Det var dessutom svårt att få avsättning för fajansgodset, då det importerade engelska flintgodset blev allt populärare.

År 1774 upphörde tillverkningen och Pålsjö såldes då M.A. Cöster blivit borgmästare i Växjö. Skulden till manufakturfonden tvingade Cöster att starta en ny porslinsfabrik i Växjö, men fabriken bar sig inte. Det lån han tog 1779 med möbler och husgeråd som pant kunde inte återbetalas så panten fick säljas. Samma år lades Växjöfabriken ner. År 1783 såldes fastigheten med alla inventarier, men en skuld på nära 2 000 riksdaler kvarstod och Carl Michael Cöster fick sitta i byhäktet. Efter tiden i byhäktet återinträdde Cöster sitt ämbete som borgmästare men avled ganska snart, 1786.

Idag finns endast ett tjugotal hela föremål bevarade samt fynd från en utgrävning som företogs av Helsingborgs museum 1911 och 1912.

I museets samlingar på Kulturmagasinet finns sedan tidigare åtta hela föremål, förutom ett stort antal skärvor samt rekonstruerade föremål som härrör från utgrävningen 1911-12, från Pålsjö fajansfabrik.

Tack vare ekonomiskt stöd från Helsingborgs museiförening har Helsingborgs museer nu lyckats köpa ett nionde föremål. Det är en skål med hänklar i glaserat lergods som har tillhört samlaren och keramikexperten Joakim Bengtsson och köptes in för 34 000 kronor plus avgifter. Joakim har haft skålen i sitt hem ”Gamla kassan” i Landskrona där föremålen nu auktioneras ut.
Skålen, som är cirka 12 cm hög och 16,5 cm i diameter, är unik då den har en annorlunda glasyr, en brun glasyr, som skiljer sig mot övriga funna fajansföremål från Pålsjö gård.

Fajans är poröst lergods överdraget med tennglasyr (Wikipedia).

Källa: Helsingborgs Stad, Helsingborg, Skåne