Havets Hus


Sedan några år tillbaka arbetar Havets Hus med ett bevarandeprojekt för Knaggrockorna tillsammans med Världsnaturfonden WWF. Som ett led i detta projekt har två honor och en hane hämtats från Kosterområdet. Dessa har nu lagt sina första ägg.

I måndags plockade akvarietekniker Martin Stjernstedt upp två fina ägg från plattfiskakvariet. Förhoppningen är att de är befruktade och även om det definitivt var något inne i äggen är ännu för tidigt att veta helt säkert. Dessa placerades i ett kläckningsakvarium så nu är det bara att vänta och hoppas! Det tar ungefär sex månader innan ungarna tar sig ut ur äggen.

Enligt den alldeles nyutkomna Rödlistan 2020 så är Knaggrockan fortsatt listad men nu som Nära hotad (NT). Detta innebär en liten förbättring från tidigare. Havets Hus har förhoppningen att lyckas föda upp så många knaggrockor så att vi på samma sätt som med den småfläckiga rödhajen kan sätta ut även den rödlistade knaggrockan.

Den största anledningen till att Knaggrockan är rödlistad är troligen trålfisket. Storleken gör att den lätt fastnar i trålen och de verkar tyvärr inte klara sig så bra om de släpps tillbaka igen efter att ha hamnat i trålen. Förutom trålfisket kan förändrade livsmiljöer eller brist på föda vara tänkbara orsaker till att den minskat genom åren. Knaggrockan har svårt att återhämta sig, bland annat på grund av det tar lång tid innan den blir könsmogen och att förökningstakten är väldigt låg. En mer restriktiv bottentrålning och fler skyddade havsområden kan ha bidragit till den försiktigt positiva utvecklingen för den vilda populationen av Knaggrocka i svenska vatten.

På torsdag den 23 april kl 14.00 genomförs en onlieguidning i Havets Hus facebook-kanal som handlar om hajar och rockor. Under guidningen kan de som deltar ställa frågor som besvaras av Havets Hus personal. Havets Hus vill erbjuda de, som i dessa tider inte har möjlighet att besöka akvariet, att ändå ta del av det fascinerande livet under havet. Därför genomförs guidningar på facebook, varje torsdag kl 14.

 Källa: Havets Hus

Till mer information om om Havets Hus