Havets Hus

Havets Hus. Naturfotograf Roger Jansson
Adress: Strandvägen 9, 453 30 Lysekil
Telefon: + 46 523 66 81 60
E-Post: havetshus@havetshus.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik
Sociala Medier: Facebook och Instagram.


Havets Hus i Lysekil är ett havsvatten-akvarium som visar och berättar om livet i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksmål. När du stiger in i Havets Hus omges du snart av närmare 40 akvarier, från riktigt stora till lite mindre. Alla är fyllda med spännande varelser. Känn på sjöstjärnor, krabbor och eremitkräftor i klappakvariet. Se hajar, rockor och havsålar simma.

Känn ovanför ditt huvud i tunnelakvariet eller sätt dig ner en stund i samlingssalen Blågyltan och fängslas av det marina livet i cylinderakvariet.


Källa: Havets Hus, Bohuslän