Halmstads Konsthall, PinballOm utställningen
De danska samtidskonstnärerna Julie Nord, Jesper Dalgaard och Mette Vangsgaard presenterar sina olika berättelser i utställningen ”Pinball” på Halmstads konsthall, sommaren 2020. Genom teckningar, textil, keramik, skulptur och videoverk kan du ta del av berättelserna ¬- läs dem var för sig eller som en helhet. Med berättartraditionen som gemensam grund skapar de tre konstnärerna samhällskritiska verk. Skapade med humor och fantasi handlar verken om allt från hierarkier och miljödebatten till komplexa relationer människor emellan. Motivvärldarna tycks ha ett släktskap med surrealismen där det overkliga och oväntade är närvarande.

Julie Nords verk Dark Horse påminner om en spöklik gestalt med många ögon som övervakar allt runtomkring sig. Med verket vill hon sätta fingret på det okända, det som döljer sig under den vackra fasaden.

I Jesper Dalgaards verk Ponyburger, får vi inblick i konstnärens skaparprocess och den komplicerade relationen till en gallerist. Videoverket visar också följderna av en stark längtan efter ära och berömmelse.

Mette Vangsgaard utforskar människans relation till naturen. I verket Sorry honey I ran out of ice lyfter hon problematiken kring världens isar som smälter på grund av människans allt för stora miljöpåverkan och ovilja till förändring.

Källa: Halmstads Konsthall