Hallands Konstmuseum, Arkitektpionjären Ingrid Wallberg

Trädgårdsstadens ideal och Sveriges behov av högre boendestandard utgör grunden för Ingrid Wallbergs (1890 – 1965) stadsplanearbete runt 1915.

Drygt tio år senare ingick hon i Le Corbusiers både privata och professionella krets, vilket ledde till allt större intresse för husets funktioner och materialens estetik – det vi kallar funkis.

Ingrid Wallbergs 50-åriga gärning utgör en pionjärinsats inom svensk arkitekturhistoria, i en tid då få kvinnor utbildades och arbetade inom kåren. Hennes uppdrag som stadsplanerare, återförsäljare av byggmaterial, utredare, arkitekt, styrelseordförande och därefter VD, författare och debattör visar på stort mod och djupa fackkunskaper.

Ingrid Wallberg föddes i Halmstad och utställningen är framtagen av Hallands Konstmuseum i nära samarbete med författaren och forskaren Anne Brügge, vars biografi om arkitekten publiceras under 2020.

Källa: Hallands Konstmuseum, Halland. HalmstadTider


4/4 – 24/1.2021

Info


Adress: Tollsgatan 2, 302 32 Halmstad
Telefon: 035-16 23 00
E-Post: kansli@hallandskonstmuseum.se
Till Hemsida
Service: Kafé, museibutik