Gotlands Museum

Foto: Gotlands Museum, Från utställningen Humlan Flyger

Adress: Strandgatan 14, 621 56 Visby
Telefon: 0498 29 27 00
E-Post: info@gotlandsmuseum.se
Till Hemsida
Service: Kafé, butik
Sociala Medier: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes.

Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.  


Källa. Gotlands Museum, Gotland