Göteborgs Stadsmuseum - Göteborgs Konstmuseum - Röhsska Museet - Digiseum

Foto: Carl Ander 

  Nu satsar Göteborgs kommunala museerna på att nå publiken digitalt. Under rubriken Digiseum samlar museerna sitt befintliga digitala material och kompletterar med nytt.

–Vi kallar konceptet Digiseum. Här vill vi ge publiken en tydlig och kvalitativ ingång till samlingar, olika projekt och sociala medier, säger Britta Söderqvist, sektorschef för stadens museer.

En förhoppning är att människor med begränsad fysisk rörlighet ska upptäcka museernas omfattande digitala samlingar och berättelser, verk och objekt. Det blir även lättare för lärare och elever att ha nytta och glädje av museernas webbplatser.

Här hittar du direktlänkar till museernas digitala sidor. Här kan du bland annat hitta digitala utställningspresentationer, fördjupningsartiklar, podcast, filmer och mycket mer:

Tre sätt att uppleva stadens museer digitalt

  • Besök museernas omfattande digitala samlingar
  • Se fördjupningsfilmer från pågående utställningar
  • Lyssna på Stadsmuseets egen podcast "En kvart om Göteborg"
Källa: Kulturförvaltningen, Göteborg.