Göteborgs Stadsmuseum

Göteborgs Stadsmuseum. Foto: Kristin Lidell.
Adress: Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg
Telefon: +46 31 368 36 00
E-Post: stadsmuseum@kultur.goteborg.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé, faktarummet, barnens museum
Sociala Medier: Facebook, Twitter, Youtube och Instagram.
Göteborgs stadsmuseum ligger i Ostindiska huset som uppfördes av Ostindiska kompaniet under mitten av 1700-talet. Under ett besök på Museet får du tillgång till en av Göteborgs äldsta och kulturhistoriskt mest intressanta byggnader, en miljö som påminner om den tid då skepp lämnade Göteborg för att segla till Kina.

Museet Inspireras av de färgsprakande idéer som genomsyrade staden på 1700-talet. I sin nuvarande form bildades museet 1993 genom en sammanslagning av Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs historiska museum, Göteborgs industrimuseum, Göteborgs skolhistoriska samlingar och senare Göteborgs teaterhistoriska museum. Göteborgs stadsmuseum driver även Hem i Haga samt Lilla Änggården.

Museet visar tillfälliga utställningar om aktuella frågor samt fotoutställningar med nya och gamla bilder från Stadsmuseets samlingar. Museet har även en omfattande programverksamhet med föredrag, debatter, kurser, barnaktiviteter och visningar.

På Museet kan du lära dig mer om historien men även ta del av frågor som handlar om staden idag.    
 
Digitala Kanaler. Här hittar du direktlänkar till museernas digitala sidor. Här kan du bland annat hitta digitala utställningspresentationer, fördjupningsartiklar, podcast, filmer och mycket mer: Göteborgs stadsmuseum: https://goteborgsstadsmuseum.se/besoka-museet/digiseum
Källa: Göteborgs Stadsmuseum