Göteborgs Konstmuseum - Art nouveau - mycket mer än Pippi Långstrump - Sten A Olssons

Pippi Långstrump går ombord Stockholm, Rabén & Sjögren 1946 ©Ingrid Vang Nyman/Astrid Lindgren AB Långivare: Kungliga Bibioteket, Stockholm, HS L230: 21 IVN 6:11 221294


Hösten på Göteborgs konstmuseum erbjuder nya perspektiv på några av våra mest folkkära kulturskatter. Art nouveau. Från Larssons till Zappa kastar nytt ljus på paret Karin och Carl Larsson. Utställningen visar hur centraleuropeisk art nouveau påverkat svensk bildkonst och sätter in stilriktningen i ett större sammanhang.

Den danska konstnären Ingrid Vang Nyman illustrerade de första böckerna om Pippi Långstrump. I höstens stora satsning visar Göteborgs konstmuseum upp bredden i Vang Nymans konstnärskap och hennes betydelse för barnboksbildens utveckling.

– Att möta publiken och erbjuda nya perspektiv är en viktig drivkraft för museet. Göteborgs konstmuseum har haft ambition att fortsätta erbjuda tillgång till konst- och kulturupplevelser både fysiskt och digitalt. Till hösten hoppas vi att läget har förändrats och att allt fler åter kan ta del av museets verksamhet på plats, säger Anna Hyltze, tf museichef.


Art nouveau. Från Larssons till Zappa

12 september–15 november 2020

Stenahallen Stiliserade slingrande växtmotiv, böljande dekorativa konturer och rappa pisksnärtslinjer är några av de stildrag vi förknippar med art nouveau. När konstnärer, formgivare
och arkitekter kring sekelskiftet 1900 ville ge form åt en ny tidsålder, vände de sig till naturen för inspiration. I Karin Larssons reformdräkter, Carl Larssons självporträtt i röd rock och Gustaf Fjæstads vävda vattenreflexer, liksom i många andra svenska konstnärers bilder, återfinns influenser från art nouveau. Detta är en aspekt som tidigare sällan betonats, då konsten från sekelskiftet främst betecknats med termen nationalromantik. Utställningen Art nouveau. Från Larssons till Zappa visar hur svensk bildkonst påverkades av art nouveau men drar också linjerna framåt i tiden till 1960-talets undergroundaffischer och den samtida konsten. utställningen samsas måleri, skulptur, textil, film, mode och affischer från sekelskiftet 1900 fram till idag av konstnärer som Alfons Mucha, John Bauer, Gustaf Fjæstad, Tyra Kleen, Karin och Carl Larsson, Anders Zorn, designgruppen Front och Fredrik Raddum.

Ingrid Vang Nyman – mycket mer än Pippi
Långstrump

17 oktober 2020–21 februari 2021

Etagerna I mitten av1900-talet revolutionerade den danska konstnären Ingrid Vang Nyman hur bilder i barnböcker kunde se ut. Men på vilket sätt och vem var hon egentligen? Till hösten öppnar Göteborgs konstmuseum en omfattande utställning som visar bredden i Vang Nymans konstnärskap. Ingrid Vang Nyman fick sitt stora genombrott 1945 med sina tuschillustrationer till Pippi Långstrump. Efterkrigstiden var dynamisk och det fanns en stor vilja att skapa nytt och bryta med gamla ideal. Synen på barn och barnuppfostran var i en radikal förändringsprocess. Bilderboken blev en möjlig plats för konstnärligt utforskande och en ny estetik växte fram. Innan Vang Nyman illustrerade Astrid Lindgrens böcker var barnboksbilder oftast ganska tillrättalagda. Barnen var hela och rena och bildens perspektiv var korrekt. Vang Nymans bilder bröt mot konventionerna. Hennes illustrationer är osentimentala, humoristiska och rättframma. Barnen är lite smutsiga och toviga, skrattar högt och brottas. Konturerna i hennes teckningar är kraftfulla och bildens perspektiv spretar ibland åt olika håll.  Idag har de flesta som har vuxit upp eller bor i Sverige sett hennes illustrationer. För att ha skapat bilder som är så välkända så är Vang Nyman själv förvånansvärt okänd. I utställningen presenteras hennes korta men inflytelserika produktion som bilderboksillustratör, men också hennes gärning som konstnär, serieskapare och tidig föregångare i diskussionen kring konstnärers villkor.

Sten A Olssons Kulturstipendium
2020

4 december
2020

Stenahallen. I december visar museet traditionsenligt en utställning med Sten A Olssons
kulturstipendiater inom konst och form. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en viktig aktör i Göteborgs kulturliv och har under drygt tjugo år delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla per­soner som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. 2020 års stipendiater tillkännages i anslutning till utställningsöppningen.

Källa: Göteborgs Konstmuseum, GöteborgTider

17 oktober 2020–21 februari 2021,  12 september–15 november 2020 ,  4 december , 

Info
Adress: Götaplatsen 6, 412 56 Göteborg  
Telefon: +46 31 368 35 00
E-post: info.konstmuseum
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé, restaurang