Göteborgs Konstmuseum - Art nouveau

Frukost i det gröna, Carl Larsson

Vad har konstnärsparet Karin och Carl Larsson gemensamt med Frank Zappa? Och finns det kopplingar mellan sekelskifteskonsten och 1900-talets alternativrörelser? Göteborgs konstmuseum gör en djupdykning i art nouveau som sätter in stilriktningen i ett större sammanhang.

Stiliserade slingrande växtmotiv, böljande dekorativa konturer och rappa pisksnärtslinjer. Det är några av de stildrag vi förknippar med stilriktningen art nouveau. När konstnärer, formgivare och arkitekter kring sekelskiftet 1900 ville ge form åt en ny tidsålder, vände de sig till naturen för inspiration.

03_Frank_Zappajpg
LOON © Robert Davidson fotograf, Design Dale, brittisk, Frank Zappa, 1967, litografi, 56,3 x 42 cm.

- 1800-talet saknade en egen modern stil, säger forskningsledare och katalogredaktör Kristoffer Arvidsson. Istället lånade man från äldre stilar. Art nouveau, som slog igenom på 1890-talet, var den första moderna stilen, en stil för industrialismens tidsålder.

I Karin Larssons reformdräkter, Carl Larssons självporträtt i röd rock och Gustaf Fjæstads vävda vattenreflexer, liksom i många andra svenska konstnärers bilder, återfinns influenser från art nouveau. Detta är en aspekt som tidigare sällan betonats, då den svenska konsten från sekelskiftet främst betecknats med termen nationalromantik. Utställningen visar hur svensk bildkonst påverkades av art nouveau, men drar också linjerna framåt i tiden, till 1960-talets undergroundaffischer och den samtida konsten.

- Art nouveau var en mångsidig rörelse som inte begränsas till det böljande formspråk som stilen förknippas med, säger intendent Per Dahlström, curator för utställningen. I utställningen har vi velat lyfta fram art nouveaus kopplingar till de alternativrörelser som växte fram kring sekelskiftet, kollektiv där man klädde sig i lediga kläder, åt vegansk kost och solade naken. Dessa fick en fortsättning i 1960-talets motkultur, som också är representerad i utställningen.

Radikalt modernt formspråk

Även i Sverige formades konstnärskolonier, många flyttade till landet och drömde om att skapa miljöer där konst och formgivning integrerades, i samklang med den omgivande naturen. Karin och Carl Larsson blev berömda över hela Europa för sitt moderna hem i Sundborn, där barnen badade nakna och Karin klädde sig i så kallad reformdräkt.

- Dräktreformrörelsen utgör en bakgrund till art nouveaus radikalt moderna formspråk, konstaterar Dahlström. Därför visas ett antal klänningar uppsydda efter reformklänningar som burits av Karin Larsson och Ellen Key. Reformklänningen, utan korsett, tillät större rörlighet och passade den moderna, frigjorda kvinnan.

Art nouveau. Från Larssons till Zappa spårar influenser från art nouveau i svensk konst kring sekelskiftet 1900 men sätter in stilriktningen i ett större sammanhang och visar också hur den använts och omtolkats fram till våra dagar.

- I det forskningsprojekt som redovisas i utställningskatalogen, utforskas relationen mellan art nouveau och Sverige, liksom mellan art nouveau och alternativrörelser på 1910- och 1960-talet, säger Kristoffer Arvidsson. Stilen sätts in i ett sammanhang av sociala rörelser och radikala idéer.
I utställningen samsas måleri, skulptur, textil, film, mode och affischer från sekelskiftet 1900 fram till idag av konstnärer som Alfons Mucha, John Bauer, Gustaf Fjæstad, Tyra Kleen, Karin och Carl Larsson, Anders Zorn, designgruppen Front och Fredrik Raddum.

Källa: Göteborgs Konstmuseum, GöteborgTider


12/9 –15/11

Info

Adress: Götaplatsen 6, 412 56 Göteborg  
Telefon: +46 31 368 35 00
E-post: info.konstmuseum
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé, restaurang