Göteborgs Konsthall

Göteborgs Konsthall. Foto: Hendrik Zeitler.
Adress: Götaplatsen 7, 412 56 Göteborg
Telefon: + 46 31 368 34 61
E-Post: goteborgs.konsthall@kultur.goteborg.se
Till Hemsida
Service:
Sociala Medier: Facebook och Instagram. 


Göteborgs Konsthall som ligger vid Götaplatsen i centrala Göteborg. Konsthallen är inrymt i en klassicistisk byggnad från 1923. Det presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar på mångfalden inom den samtida konsten.

Parallellt med detta arrangeras konstnärssamtal, visningar, seminarier, lektioner för barn och unga och andra programaktiviteter för att skapa nya infallsvinklar, möten, kontakter och dialog, nationell och internationell samtidskonst.Utöver de schemalagda visningarna erbjuder Konsthallen visningar av pågående utställning för bokade grupper på upp till 30 personer.


Källa: Göteborgs Konsthall