Göteborgs Konsthall

Kassandra Revisited, detalj, videoverk, Juan-Pedro Fabra Guemberena, 2020.


I utställningen Semiotics of Confinement presenterar Göteborgs Konsthall tre nyproducerade verk av Juan-Pedro Fabra Guemberena. Verken visas dels på plats på konsthallen, dels som film på hemsidan och i sociala medier. Tillsammans speglar verken olika aspekter av den sociala isolering som vi genomlever idag, och det material och den teknik som använts är sådant som Fabra Guemberena har haft tillgång till i sin karantän i Berlin.

I vintras bjöd Göteborgs Konsthall in konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena att skapa verk som skulle ställas ut i konsthallens entré, Oktagonen. Under processen bröt pandemin ut och projektet har förändrats. Fabra Guemberena skulle egentligen rest till Göteborg för installeringen, men hamnade istället i karantän i sitt hem i Berlin.

Nu presenteras tre nyproducerade verk, som Fabra Guemberena har skapat med det som funnits till hands i karantänen. Verken speglar olika aspekter av den sociala isolering som vi genomlever idag, då redan existerande kriser intensifieras och blir allt synligare – i arbetet, i hemmet och inom teknologin. Med utställningen föreslår Fabra Guemberena flera metoder för att arbeta konstnärligt utifrån isoleringens förutsättningar.

I utställningen presenteras videoverket Kassandra Revisited, som utgår från ett teaterstycke av dramatikern Sergio Blanco. Verket använder sig av gränssnitt på sociala medier och styckets olika akter navigerar genom en camshow, en middag och ett strömmat dj-set från en lägenhet i Helsingfors. Verket premiärvisas även på Göteborgs Konsthalls hemsida och sociala medier den 13 juni.

Verket Semiotics of Confinement (violencia domestica) består av skulpturer av ballistisk tvål med avtryck från bälten, flaskor och knivar. Verket refererar till Martha Roslers performance Semiotics of the Kitchen från 1975, där hon visade på hemarbetets likheter med arbetet i fabriken. Fabra Guemberena överför detta till karantänens villkor: medan hemmet ska skydda från smitta, innebär isoleringen också att det riskerar att allt mer präglas av våld.

El Problema de el Caballo är ett platsspecifikt kollage, som hängts framför ett fönster i Oktagonen likt ett kyrkfönster, där ljuset tecknar ett mönster som beskriver ett känt matematiskt problem, ”The knight’s tour”. Ett problem som löstes av 1700-talets berömda mekaniska schackspelare The Mechanical Turk, som senare visade sig vara en människa. Idag har Amazons arbetsförmedling för digitala jobb tagit namnet The Mechanical Turk och verket behandlar dagens osäkra arbetsvillkor i gigekonomins epicentrum.

Källa: Göteborgs Konsthall
Till Göteborgs Konsthall