Fullersta Gård - Viktor Kopp - ”Början och slut”.

”Symbol and sign, two points of entry”, Viktor Kopp 2020


Viktor Kopp på Fullersta Gård
Viktor Kopp är född 1971 och bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö 1995-2000, och vid Helsingfors Konstakademi 1999. Kopp har haft flertalet utställningar både i Sverige och utomlands och är bland annat representerad på Malmö Konstmuseum.

Utmanar det måleriska bildrummet
Måleriets utveckling under modernismen har ibland förenklat beskrivits som en rörelse från det avbildade till det icke föreställande, men i realiteten är konsthistorien betydligt mer komplex än så. När man tar del av Viktor Kopps arbeten kan man se att han över tid införlivat hela denna spännvidd i sitt arbete och på ett unikt sätt kombinerar abstrakta komponenter och föreställande inslag i samma målning. I utställningen finns flera exempel där en bakgrund varken är en rymd eller ett landskap utan enbart är färg på duk och i detta, som inte är någonting, existerar ett motiv som kan vara ett objekt en bild eller en symbol.

I tidigare arbeten utmanar Viktor Kopp det måleriska bildrummet när hans motiv, till exempel den ofta återkommande chokladkakan, fyller hela duken och gränsdragningen mellan bild, objekt och rum blir diffus.

I utställningen på Fullersta Gård, har Viktor Kopp med målningar som inte har en rektangulär form utan är fyrhörningar med spetsiga och trubbiga vinklar vilket förstärker möjligheten att se olika rumsligheter i samma bild.
Tider
14/11 - 21/2. 2021  
Info

Adress:  Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18,141 35 Huddinge
Telefon: 08-711 57 20
E-Post: fullerstagard@huddinge.se
Till Hemsida
Källa: Fullersta Gård, Stockholm