Forsviks Bruk - Byggnaderna berättar - Avtryck

3rdjpg

Forsviks Bruk/Västarvet, Byggnaderna berättar

Pågår: Tillsvidare

Byggnaderna berättar, består av ett stort antal byggnader, alla med sin egen historia. Området är klassat som riksintresse och byggnadsminne. Flera av byggnaderna är unika; kalorifären och träsliperiet är till exempel de enda i sitt slag i Sverige.

49ea9238-989a-4f62-b0f9-993db2e29c94jpg

Forsviks Bruk/Västarvet, Avtryck

Pågår: Tillsvidare

Den nya utställningen Avtryck handlar om att göra avtryck i sand liksom i historien. Besökarna får följa med på en tidsresa till Forsviks bruks glansdagar, och lära sig mer om gjutjärnet och om människorna som arbetade med det.

- Under 1900-talet var gjuteriet hjärtat i produktionen på Forsviks bruk och det är fantastiskt att vi nu kan öppna upp den stora byggnaden och få återspegla produktionen i gjuteriet.

Det är bildmaterialet och intervjuer med dem som arbetade på bruket som är basen för utställningen Avtryck och det är deras berättelser vi vill förmedla, säger Forsviks bruks enhetschef Camilla Alexandersson.

Källa: Forsviks Bruk/Västarvet.
Till mer information om Forsviks Bruk