Forsviks Bruk

Foto: Västarvet/Forsviks Bruk
Adress: Bruksvägen 2, 546 73 Forsvik
Telefon: 010 441 43 65
E-Post: forsviksbruk@vgregion.se
Till Hemsida
Service: Kafé, guidade visningar
Sociala Medier: Facebook, Twitter, YouTube och Instagram.


Forsviks Bruk som ligger bredvid sjön Viken strax utanför Karlsborg i Västergötland välkomnar dig till en lika vacker som unik miljö med bruksjärnväg, historiska byggnader och spännande utställningar. Forsviks bruk har en 600 år lång historia och är en del av den svenska industrins vagga. Tillsvidare utställningen Byggnaderna berättar, består av ett stort antal byggnader, alla med sin egen historia. Området är klassat som riksintresse och byggnadsminne. Flera av byggnaderna är unika; kalorifären och träsliperiet är till exempel de enda i sitt slag i Sverige.

3rdjpg

Forsviks Bruk/Västarvet, Byggnaderna berättar

Utställningen Avtryck handlar om att göra avtryck i sand liksom i historien. Besökarna får följa med på en tidsresa till Forsviks bruks glansdagar, och lära sig mer om gjutjärnet och om människorna som arbetade med det.

- Under 1900-talet var gjuteriet hjärtat i produktionen på Forsviks bruk och det är fantastiskt att vi nu kan öppna upp den stora byggnaden och få återspegla produktionen i gjuteriet.

Det är bildmaterialet och intervjuer med dem som arbetade på bruket som är basen för utställningen Avtryck och det är deras berättelser vi vill förmedla, säger Forsviks bruks enhetschef Camilla Alexandersson.


Källa: Forsviks Bruk/Västarvet, Västergötland