Färgfabriken - Symbiosis

 Fotograf: Färgfabriken


Färgfabriken har under ett kvarts sekel utforskat hur konst, arkitektur och stadsplanering var för sig och tillsammans kan bidra till nya sätt att tolka en komplex omvärld. Det har inspirerat Symbiosis-projektet som under de senaste 2 åren har utvecklats i dialog med bland annat forskare och konstnärer. I denna mångfacetterade utställning möts olika idéer och kunskapsområden i utforskandet av hur ”ett symbiotisk tänkande” kan inspirera och låta oss tolka världen på nya sätt. Var uppstår det oväntade symbioser?

I utställningen visas verk som på olika sätt fritt associerar till projektets teman och frågeställningar. Medverkande konstnärer: Åsa Cederqvist, John Jakobsson, Tove Kjellmark, Irene Stracuzzi och Bengt Håbro. Öppningsperformance av Gülbeden Kulbay.

Dessutom visas flera spännande projekt och idéer som arbetats fram i samverkan med arkitekter, forskare och kreatörer där de reflekterar över begreppet “symbios” och fördjupar projektets tematiska ingångar.

Symbiosis är en utställning, men också en experimentell plattform för att pröva och gestalta ett “symbiotiskt tänkande”, genom konst, teori och samtal.


Tider
 27 augusti till 28 november 2021
Info
Adress: Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-645 07 07
E-Post: frontdesk@fargfabriken.se
Till Hemsida
Service: Kafé

Färgfabriken har sedan starten 1995 fungerat som en plattform för samtida kulturella uttryck med tonvikt på konst, arkitektur och stadsplanering. I flera av deras projekt och utställningar, både i Sverige och utomlands, har de utvecklat metoder med målet att undersöka och försöka förstå komplexiteten i vår föränderliga värld.
Källa: Färgfabriken. Stockholm