Färgfabriken - Lyssna

Från filmen Untitled Abisko av Sophie Vuković, producerad för projektet Lyssna 2020.I Färgfabrikens projektrum visas två nyproducerade filmverk samt en serie illustrationer som på olika sätt förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar. I utställningen uppmuntras besökare att reflektera och bidra med sina egna tankar.Sophie Vuković  presenterar filmen "Untitled Abisko", en spekulativ klimatfiktion som väver ihop en kärlekshistoria med de sorgeprocesser som uppstår när landskap förändras på grund av klimatförändringar. I Abiskos unika fjällandskap visar sig de omfattande konsekvenserna snabbare än på många andra platser. Medan den globala medeltemperaturen det senaste århundradet har stigit med en grad, har Abiskos stigit med två. Kan vi omfatta konsekvenserna? Naturens skönhet och de drömska, suggestiva bilderna filmade på 16 mm-film står i stark kontrast till den dystopiska berättelsen, som en hälsning från en av våra möjliga framtider. Jens Evaldssons  3D-animerade kortfilm “Axis Mundi and the Stomach Without End”  bygger på fascinationen för scenarier, kedjereaktioner och tankekedjor. Filmen illustrerar fragmentariska berättelser om den moderna människans omättlighet. Peter Lang  har skapat ett pedagogiskt material i serie-form. Han har använt sig av estetiska metoder för att tolka kunskap om klimatförändringarna. Lang har också samarbetet med Jens Evaldsson för konceptutveckling av “Axis Mundi and the Stomach Without End”.Källa: Färgfabriken. StockholmTider

12 /9 – 29/11 2020

Info

Adress: Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-645 07 07
E-Post: frontdesk@fargfabriken.se
Till Hemsida
Service: Kafé