Färgfabriken - Jävla kritiker!

 Fotograf: Färgfabriken


I utställningen Jävla kritiker! sammanförs sex skandinaviska arkitekturkritiker med sex arkitektkontor i en diskussion om kritik och arkitektur. Utställningen lyfter viktiga frågor om arkitektur och byggande: Finns det ett behov av arkitekturkritik? Vilken roll spelar kritiken för arkitekturen och för samhället? Hur bör kritiken och dess roll förändras för framtiden?

Curatorer: Morten Birk Jørgensen, Andrea Ougaard och Anders Rubing

Arkitekturkritiker: Gaute Brochmann, Sara Ettrup, Ylva Frid, Mari Hvattum, Martin Søberg, Rasmus Wærn

Formgivare: Element, Jonathan Houser, Kaleidoscope, Krupinski/Krupinska, Leth & Gori, Tham & Videgård


Tider
Utställningen visas i Färgfabrikens projektrum 13 mars - 18 april.
Info

Adress: Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-645 07 07
E-Post: frontdesk@fargfabriken.se
Till Hemsida
Service: Kafé


Färgfabriken har sedan starten 1995 fungerat som en plattform för samtida kulturella uttryck med tonvikt på konst, arkitektur och stadsplanering. I flera av deras projekt och utställningar, både i Sverige och utomlands, har de utvecklat metoder med målet att undersöka och försöka förstå komplexiteten i vår föränderliga värld.
Källa: Färgfabriken. Stockholm