Färgfabriken - Beckers konstnärsstipendium 2021

Youngjae Lih Unseen


Beckers konstnärsstipendium om 200.000 kr – som i år utdelas för trettiofjärde året i följd – tilldelas 2021 Youngjae Lih som är född 1984 i Seoul i Sydkorea och verksam i Malmö. År 2016 utexaminerades han från Konsthögskolan i Malmö.


Juryns motivering

Med en bakgrund som elingenjör på ett stort elektronikföretag i Sydkorea, har Youngjae Lih en mycket god kunskap om den avancerade teknik som distribuerar ljud och bild till världens alla konsumenter. I konsten ser han helt andra möjligheter att utveckla egna, personliga lösningar, skapa ny teknik och vara verksam inom ett område där alternativa uttryck och kommunikation skapas.

Youngjae Lih konstruerar själv den utrustning han använder i sina konstverk. Han skapar förståelse och tillägnar sig teknikens olika funktioner genom att dekonstruera den. Detta arbetssätt, Reverse engineering eller dekompilering, genererar kunskap som integreras i ny teknik. För att få den som tar del av konstverket att bättre förstå vad han gör konstruerar han ofta manualer, vilka blir ett slags dokumentation av konstverket formulerat i bilder.

Genom att plocka isär tekniken skapar Youngjae Lih sitt eget material, där korrelationen mellan olika egenskaper samverkar och producerar nya, självgenererande uttryck. Bild och ljud fungerar gemensamt, det ena genererar det andra som en del av konstverket, man ser vad man lyssnar på, och hör vad man ser.

Youngjae Lih tilldelas Beckers Konstnärsstipendium 2021, för att han genom sin djupt personliga förståelse för teknologins funktionsformer skapar kommunikationsformer, som lyfter fram både det enkla och det komplexa i teknikens möjligheter att skapa konstverk som frambringar poetiska kvaliteter och unika upplevelser. En konst som i mötet mellan teknik och innehåll alstrar filosofiska frågeställningar om perception och förståelse.

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma om 200 000 kr samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.


Tider
13 mars 2021 och visas till den 9 maj.

Info

Adress: Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-645 07 07
E-Post: frontdesk@fargfabriken.se
Till Hemsida
Service: Kafé


Källa: Färgfabriken, Stockholm