Färgfabriken

 Färgfabriken. Fotograf: Åke E.son Lindman
Adress: Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-645 07 07
E-Post: frontdesk@fargfabriken.se
Till Hemsida
Service: Kafé
Sociala Medier: Facebook, Instagram, Twitter


Färgfabriken har sedan starten 1995 fungerat som en plattform för samtida kulturella uttryck med tonvikt på konst, arkitektur och stadsplanering. I flera av deras projekt och utställningar, både i Sverige och utomlands, har de utvecklat metoder med målet att undersöka och försöka förstå komplexiteten i vår föränderliga värld.


Källa: Färgfabriken