Etnografiska Museet

Foto: Tony Sandin


Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. museets verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar de för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Museet dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. De främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid  publiken i fokus. I deras uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.
Info
Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm
Telefon: 010-456 12 00
E-Post: info@etnografiskamuseet.se
Till Hemsida
Service: Restaurang, KonferensKälla: Etnografiska Museet, Stockholm