Etnografiska Museet

Etnografiska Museet. Foto: Tony Sandin

Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm
Telefon: 010-456 12 00
E-Post: info@etnografiskamuseet.se
Till Hemsida
Service: Restaurang, Konferens, webshop
Sociala Medier: Facebook, Instagram, You Tube

Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. museets verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte.
Tillsammans ansvarar de för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige.
Museet dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. De främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid publiken i fokus. I deras uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.
Källa: Etnografiska Museet