Eskilstuna Konstmuseum - Prepositioner

Hiatus 5 (2020) av Charlotte Walentin 


Charlotte Walentin är Carl-Axel Valéns stiftelses konststipendiat år 2020. Hon ställer ut nya verk på Eskilstuna konstmuseum, i utställningen Prepositioner

Charlotte Walentin tilldelas stipendiet för att hon under drygt två decennier ”visat på ett imponerande flöde av rumsligt starka skulpturala verk som vibrerar av poesi och sensualism” och för att hennes verk ”berör på djupet”.

Charlotte Walentin är född 1965 i Uppsala. Hon bor och arbetar i Malmö och gick ut Konsthögskolan i Malmö år 1999. Hon är representerad vid flera museer runt om i Sverige och har ställt ut både nationellt och internationellt sedan hon gick ut konsthögskolan.

Carl-Axel Valéns stiftelse delar årligen ut ett konststipendium med syfte till fortbildning för konstnären. I stipendiet ingår även en utställning på Eskilstuna konstmuseum. 


Tider
24/10 - 31/1  2021

Info
Adress: Portgatan 2, 633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-710 13 69
E-Post: konstmuseet@eskilstuna.se
Till Hemsida
Service: Restaurang, museibutik
Källa: Eskilstuna Konstmuseum, Södermanland, Eskilstuna