Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet - ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar”.

Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer.


Den 20 november öppnar Ekonomiska museet med den första utställningen ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar”. I utställningen förflyttas vi till en plats där det råder hyperinflation. Här möter vi samtida och historiska exempel i gestaltade rum, spännande föremål och fakta tillsammans med moraliska dilemman och frågeställningar.


Tider
20/11 - 1/10 2021

Info
Adress: Narvavägen 13-17, 114 84 Stockholm
Telefon:  08-519 556 00 
E-post: info@ekonomiskamuseet.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik
Källa Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Stockholm