Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet

Fotograf: Ola Myrin/Kungl. MyntkabinettetInfo

Adress: Narvavägen 13-17, 114 84 Stockholm
Telefon:  08-519 556 00 
E-post: info@ekonomiskamuseet.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik


Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet är en plats för ekonomiskt lärande. Vi lyfter fram våra föremål och ekonomiska teman för att inspirera och väcka nyfikenhet kring ekonomins roll i historien och i våra liv idag. I museets samlingar finns 650 000 föremål – mynt, sedlar, medaljer och andra föremål som kan berätta om ekonomi och handel, om historia och kultur. Museet ingår i Statens historiska museer.
Källa Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Stockholm