Ebelingmuseet, Moa Israelsson – Repose

Moa Israelsson – Repose

Det första som blicken fastnar på i utställningen Repose är verket Go, Gone där vi ser flera varsamt handsydda kokong-liknande föremål. De hänger från taket likt ömsade hudar, porösa skal, eller något som omsluter under vila. Hela utställningen tycks infinna sig i känslan av ett lugn, som i ögonblicket när stormen precis har bedarrat. Eller om det är efter apokalypsen?

Överallt finns spår av mänsklighet, kroppsliga erfarenheter och minnen. Föremål som känns övergivna men samtidigt verkar vara återskapade utifrån något som fanns före mänsklighetens undergång.

Moa Israelsson har i sina senaste utställningar arbetat med verk som berör teman som överlevnad, desperation och sorg. Det som från början är en uppdiktad historia flyter samman med verkligheten och däremellan suddas gränserna ut…

Moa Israelsson är född i Ljungby och bor och arbetar i Åkers Styckebruk, Sörmland. 2010 tog hon examen från Kungliga konsthögskolan i Stockholm och har sedan dess deltagit i flera solo- och grupputställningar i Sverige och internationellt. Israelsson har samarbetat med ett antal gallerier såsom Angelika Knäpper Gallery, Lars Bohman Gallery och Galerie Forsblom och finns bland annat representerad hos Statens konstråd.

Källa: Eskilstuna Kommun