Dunkers kulturhus - Personligt - Förstärkt verklighet – Augmented Reality,

En bild från AR-utställningen förstärkt verklighet som har Sverigepremiär på Dunkers 3 september.

Lokalhistoria och modern teknik när Dunkers kulturhus öppnar två nya utställningar

3 september öppnar två nya utställningar på entréplan på Dunkers kulturhus. Personligt är en utställning om urval av konst och ting som blivit museiföremål under de senaste åren. Den andra utställningen, Förstärkt verklighet – Augmented Reality, har Sverigepremiär på Dunkers och består av ett möte mellan klassisk bildkonst och en digital upplevelse där verken får liv.

Med fyra nya utställningsytor på entréplan och med två nya utställningar, Personligt och Förstärkt verklighet – Augmented Reality, hoppar Dunkers kulturhus igång sin höstsäsong.

Utställningen Personligt, som visas 3 september till 25 oktober, är ett samarbete mellan Dunkers kulturhus och Kulturmagasinet i Helsingborg/Helsingborgs museer. Utställningen visar ett urval av konst och ting som blivit museiföremål de senaste åren. Personalen på Kulturmagasinet/Helsingborgs museer och Dunkers kulturhus har utifrån sina yrkesroller valt en till två föremål vardera från nyförvärven, 41 föremål totalt. Sedan har de skrivit personliga texter till sina valda objekt. Lokalhistoria med en personlig touch helt enkelt.

– I Helsingborgs museers samling gömmer sig många intressanta och spännande berättelser. Varje föremål är unikt och bär på en historia värd att lyfta. Genom den här utställningen och de personliga texterna kommer föremålen att få liv. Genom utställningen får vi också möjlighet att visa för Dunkers kulturhus besökare vad som samlas in till samlingen så att fler får kunskap om hur det dammiga föremålet på vinden, likväl som flaggorna vi samlade in vid Pride-paraden, kan förvandlas till ett museiföremål. Det blir även ett tillfälle att tacka alla de som gett föremål till samlingen och en chans för dom att återse och se föremålen i en ny kontext, säger Therese Kruse, avdelningschef på Helsingborgs museer.

I utställningslokalen bredvid visas Förstärkt verklighet – Augumented Reality (3 september – 11 oktober) som har en annan karaktär, men likväl handlar om föremål som får liv. I samarbete med australiensiska EyeJack Events visas utställningen för första gången i Sverige. I utställningen visas konstverk på flera olika sätt via tekniken AR. Den förstärkta verkligheten uppstår då betraktaren av konstverken får tre olika upplevelser samtidigt. Först ses konstverket på väggen, sedan den digitala formen via en applikation och till sist kopplas ett ljud till upplevelsen. När verkligheten möter tekniken kommer konstverket till liv och ger betraktaren en oväntad och spännande upplevelse.

– Våra utställningar ska vara angelägna, aktuella, intressanta och tillgängliga för alla. Med dessa två utställningar får vi en riktigt kul och spännande start på hösten. Det arbetet som våra vänner på kulturmagasinet/Helsingborgs museer gör är angeläget och intressant för helsingborgarna och de som vill lära sig om Helsingborg. Förstärkt verklighet bidrar med ett nytt perspektiv och skapar en slags tvådimensionell rörlig bild av konstverken. Det som båda utställningarna har gemensamt är att föremålen får liv genom olika metoder och framförallt när de tillgängliggörs för betraktaren. Dunkers ska vara en tillgänglig och inspirerande plats och jag tror att dessa två utställningar, som det dessutom är fri entré till, kan intressera människor i olika åldrar som har någon form av konstintresse, säger utställningsproducent Anna-Carin Norén.


Källa:  Dunkers Kulturhus, Skåne, HelsingborgTider
3/9 - 11 alt 25/10

Info

Adress: Kungsgatan 1, 252 21 Helsingborg
Telefon: 042-10 74 00
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, Kafé, restaurang