Dunkers kulturhus - Gråvargar och Älgbrorsor – Pija Lindenbaums bildvärld

Utställningsfoto: Dennis Nilsson


2020 är ett år som inget annat. I takt med att samhället anpassar sig efter covid-19 har också kulturbesökarnas beteenden förändrats och kulturverksamheternas verksamheter anpassats. För att ge fler personer möjligheten att se den uppskattade utställningen Gråvargar och Älgbrorsor – Pija Lindenbaums bildvärld förlängs utställningen till och med 25 april 2021. 

Vad är det vi ser när vi ser det vi ser? Är det viktigt att förstå hur andra människor upplever världen? Dessa frågor, och många fler, är aktuella när Dunkers kulturhus i Helsingborg i sommar öppnar utställningen Gråvargar och Älgbrorsor – Pija Lindenbaums bildvärld. Utställningen vill stimulera barns och vuxnas fantasi, seende och funderingar kring det tydligt synbara, men också det som kanske inte omedelbart är synligt för ögat. En upplevelse för barn och vuxna tillsammans.

Barn är filosofer till sin natur och de ställer ofta många och ocensurerade frågor. Att få veta och undra, och vara säker på det man tror på, är egenskaper som inte sällan putsas bort när man blir lite äldre. Med utställningen Gråvargar och Älgbrorsor bjuds besökaren in att tänja lite på verkligheten. Att låta sig förundras och fundera över det som syns.

Pija Lindebaum är en av vår tids främsta svenska bilderboksskapare. Hon arbetar som författare och illustratör. Mellan 1999-2007 hade Pia stol nummer 14 i Svenska barnboksakademin. Pijas signum är förmågan att hantera text och bild på ett unikt vis som kombinerar humor, melankoli och originalitet. Hon skruvar sina berättelser på ett personligt sätt och skapar extraordinära skildringar av barn i vår tid; Gittan, Åke, Lill-Zlatan, Kenta och Siv, som alla återfinns i utställningen, är alla egensinniga, speciella karaktärer.


Tider
6/6 - 25/4 2021

Info

Adress: Kungsgatan 1,  252 21 Helsingborg
Telefon: 042-10 74 00
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé, restaurang


Källa: Dunkers kulturhus, Skåne, Helsingborg