​Coronakrisen i bilder, Göteborgs Stadsmuseum, Sjöfartsmuseet

Foto: Jonathan Jarl

Våren 2020 liknar ingen annan. Coronapandemins avtryck i staden och göteborgares vardag dokumenteras nu i ett nytt samarbetsprojekt på Stadsmuseet och Sjöfartsmuseet Akvariet. Bilder av folktomma torg, glesa resenärer och uppfinningsrika Tegnellkampanjer i stadsrummet blir inom kort museiföremål.

– Vi lever i en unik tidsperiod och kände ett stort behov av att samla in bilder av vår samtid och bevara det för framtiden, säger Vanja Larberg, utvecklingsledare på Stadsmuseet.

Tillsammans med kollegor från Sjöfartsmuseet Akvariet har hon under våren arbetat med att dokumentera platser och företeelser i staden som förändrats under pandemin, samt samla in berättelser från göteborgare de mött på plats.

Ett stadsrum i förändring
Till en början möttes de av ödsliga gator, torg och spårvagnar. Stadens affischeringstavlor gapade tomma, reklambudskap ersattes av nya typer av meddelanden med uppmaningen att ta hand om varandra och tvätta händerna. Första maj passerade utan demonstrationståg, istället hängdes röda fanor från en del fönster och balkonger.

Incheckning Landvetterjpg

– Trots den sociala distansen har vi stött på en tydlig känsla av gemenskap, att detta är något vi går igenom tillsammans. Och ju längre tiden gått har människor hittat nya sätt att förhålla sig till krisen, många inomhusaktiviteter flyttade ut och befolkade staden på ett nytt sätt, säger Vanja Larberg.


Samtid blir historia
Inom kort kommer bilderna och intervjuerna att finnas tillgängliga för allmänheten i museets samlingar och databasen Carlotta. Därmed kommer också framtida skolungdomar, forskare, författare och historieintresserade, som är nyfikna på hur det såg ut i Göteborg under pandemins tid att kunna hitta ögonblicksbilder och röster som beskriver en speciell tid i Göteborgs historia.

– Stadsmuseet är stadens minne och det är vår uppgift att dokumentera stora händelser som påverkar staden och göteborgarna. Det som händer i samtiden blir vår gemensamma historia. Materialet kommer vi att kunna använda i både utställningar och i framtida forskning, säger Carina Sjöholm, museichef.


Källa: Sjöfartsmuseet, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg