Botkyrka Konsthall - MAMI : AMA : MÖDRAR

Foto: Sara Rad


MAMI : AMA : MÖDRAR är resultatet av en kollektiv process där 9 konstnärer och kulturarbetare gått ihop för att skapa en utställning som belyser och gestaltar mödrarnas berättelser.

”Vi är barnen som bevittnat hur våra mödrars liv trasats sönder av en arbetsmarknad med låga löner och slitsamt kroppsarbete, mödrar som kastats ur systemet rakt in i fattigdom.

Deras liv är en spegling av ett ekonomiskt system som bygger på ojämlikhet vilket har bidragit till deras undergång. Som barn vill vi bryta den tystnad och isolering som omgärdat våra mödrars liv. Vi vill skriva in deras berättelser i historien och tala om de styrkor, omhändertaganden och kärleksförklaringar som rört sig i det tysta.”

Bland verken synliggörs de komplexa relationerna mellan mor och barn, vittnesmål till mödrar som bär på migrationens erfarenhet, och det ofta absurda i mötet med välfärdssamhällets olika system. Här får vi även ta del av intima berättelser från vardagen vilka varvas med berättelser som ekar genom generationer. I utställningen visas skulpturer, ljudverk, storskaliga och interaktiva installationer, video, ett deltagarbaserat textverk, måleri, performance, fotografi, onlineverk och en konstaktion.

Källa: Botkyrka Konsthall, Stockholm, BotkyrkaTider


29/8 – 16/1 2021

Info

Adress:  Fittjavägen 14, 145 51 Norsborg  
Telefon:  072 – 596 62 84
E-Post:  botkyrkakonsthall@botkyrka.se
Till Hemsida
Service: