Borås Konstmuseum - Lars Tunbjörk L.A. Office

Bild: © Lars Tunbjörk, L.A. Office, 2004


Med serien L.A. Office (2004) planerade Lars Tunbjörk en bokutgåva. Serien gestaltar övergivna kontorsmiljöer tagna i ett byggnadskomplex i Los Angeles. L.A. Office skiljer sig från många av Tunbjörks andra fotoserier där mänsklig närvaro spelar en stor roll. L.A. Office karaktäriseras av fullständig avsaknad detta och skapar kusligt aktuella kopplingar till det rådande världsläget orsakat av coronakrisen. Återigen erbjuder Tunbjörk en bildskatt som skildrar tidlösa och ständigt aktuella skeenden i samhället och inbjuder till eftertanke vad rör såväl sociala, politiska som existentiella frågor. Med serien möter vi även en annan sida av Tunbjörks blick, intresset för form, linjer och vinklar, vilket i bilderna skapar ett nästintill grafiskt intryck.

Den planerade bokutgåvan hann ej realiseras innan Lars Tunbjörks bortgång och fotografierna har sällan visats publikt. I och med denna utställning har utgåvan möjliggjorts tack vare samverkan mellan MACK Books, GunLab/Greger Ulf Nilson, Italgraf Media AB/Tomas Ek, Linjepunkt Repro AB/Kenneth Lindgren, Lars Tunbjörks Stiftelse och Borås Konstmuseum.


Tider

Tillsvidare

Info

Adress: P.A. Halls Terrass 4, 501 15 Borås
Telefon: 073-432 73 86
E-Post: 
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang


Källa: Borås Konstmuseum, Västergötland, Borås