Bohusläns Museum - Vi fåglar

Bohusläns museum öppnar en utställning där fåglar som häckar i Sverige eller passerar Sverige är huvudpersoner. Här intar vi fåglarnas perspektiv, deras berättelse.

Fåglar är de ryggradsdjur som kan ses på flest ställen över hela jorden - från regnskogen och höga bergskedjor till Antarktis, och urbana miljöer. Förmågan att flyga är något som genom historien fascinerat den mänskliga fantasin, vilket gjort att fåglarna blivit djupt inbäddade i folktro, religion, musik och konst. Deras ofta oskygga framträdande med flygövningar och sång har gjort att människan lätt kunnat observera och uppskatta dem, vilket också har gjort att det är den typ av vilda djur som alltid stått närmast människan.

I utställningen får fåglarna berätta själva om sina fantastiska kroppar med fjädrar, näbbar och vingar. Om häckningen där det gäller för hanarna att kunna fånga en hona genom att sjunga tillräckligt vackert, högt och länge och visa upp en boplats som erbjuder så mycket mat att honan kan äta upp sig innan äggkläckning och där det går att föda upp de eventuella ungarna. Utställningen kommer att ge besökarna en upplevelse av fåglarnas flytt från Sverige då lövsångaren, fiskgjusen, ladusvalan, tornseglaren och många andra flyger ner genom Europa till Afrika. En färd som för en del är upp till 1000 mil.

Våra fåglar vägleder oss i årstiderna; sånglärkor, starar, tofsvipor och strandskator ger hopp om våren, sångare och svalor visar att det nu är sommar, på hösten trumpetar sångsvanarna hejdå. Fåglarna är en del av vår värld och de ger oss goda skäl att ge oss ut i naturen och njuta av livets rikedom. Det må vara i skogens djup, långt ute i vildmarken, eller mitt i städerna.

Hundra år tillbaka i tiden så var vår kunskap om fåglarna mycket större, då tvekade inte människor på om de såg en stare eller koltrast, bergfink eller bofink. Genom ett hundratal fågelmontage ur Bohusläns museums samlingar tillsammans med film, musik, animationer där fåglarnas liv skildras både i folktron, poesin, här och nu, hoppas Bohusläns museum ge besökare en möjlighet att få tillbaka den kunskap om fåglar som vi en gång haft och samtidigt få en upplevelse fylld av både humor och allvar.

3356d4a4-3f72-4779-a138-7568e49ab39ajpg

Foto: Bohusläns Museum

Bohusläns museums fågelsamling

Under andra halvan av 1800-talet grundades många svenska museer, och många av dem samlade på uppstoppade djur, eller monterade skinn. Syftet var att förbättra utbildningen i naturkunskap på landets läroverk. Även Bohusläns museum har sina rötter i 1800-talet. En museiförening startades 1861 och föremål samlades in från medlemmarna.

Museets fågelsamling kommer från många olika håll. Bland annat har de naturhistoriska museerna i Göteborg och Stockholm bidragit. De flesta av fåglarna samlades in under perioden 1866 – 1910. Många av dessa monterades av Carolina Christiansson, som var Sveriges första kvinnliga konservator. Hon arbetade på Bohusläns museum 1864 - 1912.

Museets samlingar av föremål från naturen, så kallade naturalier, domineras av monterade fågelskinn, en del av dem visas i utställningen.

Källa: Bohusläns Museum. Bohuslän, Uddevalla
Tider


19/9 - 11/4 2021

Info

Adress: Museigatan 1, 451 19 Uddevalla
Telefon: + 46 522 65 65 00
E-Post: info@bohuslansmuseum.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé, restaurang, lekrum, InfoPoint