Bohusläns Museum, Art Attack

Foto: Patrik Andiné, ”Cirkum cision”, 2003

Sommarens utställning Art Attack i Konsthallen är tänkt att ge en ordentlig injektion av samtidskonst! Utställningen föddes ur Coronakrisen, då vi fick ändra planerade utställningsprogram och hoppas nu att utställningen kan fungera som en ”konstattack” för att stimulera våra sinnen på ett positivt sätt i en osäker tid. Just nu när vi själva och världen i stort möter utmaningar kan konsten bidra till reflektion och perspektiv på vår tillvaro kring eviga existentiella frågor.

I utställningen presenteras hela 52 samtida konstnärer, där många av dem lämnat avtryck i det svenska konstlivet under de senaste decennierna. Ett flertal är verksamma eller har sin bakgrund i Västsverige, några har nordiska kopplingar framförallt till Finland. Olika generationer möts i utställningen, några av dem är födda på 1930-talet, den yngre på 1980-talet.

Urvalet till utställningen baseras huvudsakligen på några samlares verk, där måleri, teckning, skulptur och fotografi ingår. Samlandet kan innebära att ägna ett helt liv åt att bygga sin samling, att få tag precis i det man länge tänkt att förvärva. Stundens infall och psykologi har säkert också en viss betydelse. Samlandet handlar om begär och passion men också kunskap och nyfikenhet och kanske om att aldrig vara helt nöjd. Att konstnären får avyttra sina verk innebär ofta att verket på sikt får ett länge liv och kretslopp. Många samlare donerar sina verk vidare till offentliga institutioner och museer. Nu ges publiken tillfälle att se verk som i vissa fall inte tidigare visats för en större publik.

Upplev utställningen på plats eller i 3D

Utställningen kommer att kunna upplevas på plats i Konsthallen, men kommer även att kunna upplevas via 3D- teknik framför skärmen hemma om man så vill med fördjupande texter. Verken refererar till allt från konceptuella strömningar till samtida måleri och fotografi. Tonvikten ligger dock på det senaste decenniernas måleri och fotografi.

Medverkande konstnärer

Patrik Andiné, Lotta Antonsson, Dick Bengtsson, Erik Berglin, Ernst Billgren, Helene Billgren, Helena Blomqvist, Ida Borg, Catti Brandelius, Ann-Sofie Claesson, Nathalia Edenmont, Thomas Edetun, Ann Eringstam, Linn Fernström, Maria Friberg, Jens Fänge, Peter Geschwind, Carl Hammoud, Erla S. Haraldsdottir, Annika von Hausswolff, Tommy Hilding, Lars Hillersberg, Peter Johansson, Stefan Karlsson, Eva Klasson, Nina Korhonen, Elin Källman, Magnus Larsson, Tuija Lindström, Tomas Lundgren, Katarina Lönnby, Maria Miesenberger, Esko Männikkö, Johan Nobell, Sebastian Nordbeck, Cecilia Parsberg, Dan Perrin, Jeff Olsson, Lovisa Ringborg, Roger Risberg Dana Sederowsky, Olle Schmidt, Jennifer Spångerud, Gunnar Smoliansky, Yngvild Saeter, Morgan Stenman, Pekka Turunen, Karin Wikström, Martin Wickström, Cajsa von Zeipel, Pernilla Zetterman och Fredrik Åkum.

Källa: Bohusläns Museum

Till mer information om Bohusläns Museum