Bohusläns Museum

Barn från Matildaskolans förskolor har bland annat fått pröva att leva som förr i tiden, utforskat teman som tid, återbruk, gamla föremål och kulturarv.


Hur kanförskolor arbeta praktiskt med kulturarv? Det är en av frågorna som ställts i ett mångårigt samarbete mellan Bohusläns museum, Matildaskolan, Bokenäs hembygdsförening och Bohusläns hembygdsförbund. Barn från Matildaskolans förskolor har bland annat fått pröva att leva som förr i tiden, utforskat teman som tid, återbruk, gamla föremål och kulturarv. De har även varit medproducenter till ett antal av flera utställningar på Bohusläns museum. För att stötta och inspirera förskolor att arbeta med kulturarv i undervisningen släpper nu Bohusläns museum en inspirationsskrift – ”Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid”.

Projektet har belönats med en prestigefylld utmärkelse för sitt värdefulla arbete av OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) – en internationell organisation som arbetar för barns uppväxt och utbildning i mer än 60 länder. I samband med utmärkelsen kommer samarbetet nämnas som föredömligt arbete i UNESCOs årliga rapport ”UNESCO’s Education 2030 Program”. Detta har också lett till att Elisabeth Corsander, museipedagog och etnolog på Bohusläns museum och Marika Russberg, kulturarvskonsulent på Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund kommer att föreläsa om arbetet på OMEPs världskonferens i Athen 2021.

Skriften är full av tips och idéer på hur förskolor ska kunna involvera kulturarvet än mer i vardagen. Förhoppningen är att skriften ska uppmuntra förskolor, skolor, museer och kulturarvsföreningar till möten för att utforska och upptäcka kulturarvet.

Upprinnelsen till projektet kom från en önskan av museets pedagogiska verksamhet att fördjupa samarbetet mellan förskola, skola och kulturarvsföreningar. Initiativet till samarbetet togs av Elisabeth Corsander. Resultatet blev ett långsiktigt och hållbart samarbete som nu lett till releasen av skriften ”Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid”. Begreppet baktid kommer från ett barn som tyckte att hennes farmor hela tiden pratade om ”baktiden” och inte så mycket framtiden.

Skriften går att ladda ned på Bohusläns museums hemsida vid menyn "För skolan", där kan du också se filmen om projektet.

Källa: Bohusläns Museum

Till mer information Bohusläns Museum