Bohusläns Museum

Bohusläns Museum. Foto: Oskar Allerby.
Adress: Museigatan 1, 451 19 Uddevalla
Telefon: + 46 522 65 65 00
E-Post: info@bohuslansmuseum.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé, restaurang, lekrum, InfoPoint
Sociala Medier: Facebook, Twitter och Instagram.
Bohusläns museum hittar Du i Uddevalla vid Bäveåns kaj och är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Bohusläns Museums profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst

Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.

På entréplanet visas tidsbegränsade utställningar och här finns också Konsthallen för samtidskonst. Varje år visas 10-20 tidsbegränsade utställningar. Aktiviteterna är många, Bohusläns Museum har ca 400 programpunkter om året.

Bohusläns Museum har ett stort och brett urval av fasta utställningar. Självklart är hav och kust en viktig del men utställningarna har en imponerande vidd i sin orientering. Smakprov på fasta utställningar är: Båthallen, Bohushallen, Johnssonallen, Kustland, Gränsland, Möt Resandefolket, Bernhardsonrummet, Uddevalla genom tiderna, med flera.  Fler utställningar från Bohusläns Museum


Källa: Bohusläns Museum