Bildmuseet - Markkontroll

Mónica de Miranda, When Words Escape Flowers Speak, 2017. Courtesy of the Artist.


Bildmuseet presenterar Markkontroll, en utställning med verk av samtida konstnärer som intresserar sig för växter och deras politiska dimensioner. 

När man betraktar människans historia genom botanikens prisma aktualiseras frågor om makt, framtid och människans roll i den levande världen. Via handel, imperiebyggen och globalisering har frön och växter rört sig mellan kontinenter och lämnat spår i landskap, språk och kunskap. I många fall har vetenskapens kartläggning av arter gått hand i hand med västvärldens jakt på nya territorier att erövra.

Utställningen Markkontroll utforskar samband mellan växter, politik och historia. Den samlar verk av samtida konstnärer som intresserar sig för botanikens politiska dimensioner: växter som handelsvara, växters cirkulation i världen och klassifikationen av dem.

Medverkande konstnärer: Maria Thereza Alves (f. 1961, Brasilien), Gerd Aurell (f. 1965, Sverige), Hanan Benammar (f. 1989, Algeriet/Frankrike), Céline Condorelli (f. 1974, Frankrike), Suzanne Husky (f. 1975, Frankrike) och Mónica de Miranda (f. 1976, Portugal). Utställningen är producerad av Bildmuseet och kuraterad av Clelia Coussonnet och Sofia Johansson.


Tider
2020-09-27 - 2021-04-11


Info

Adress:  Östra strandgatan 30 B
903 33 Umeå
Telefon: 090-786 7400
E-post: info(at)bildmuseet.umu.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé, bibliotek


Källa: Bildmuseet, Västerbotten, Umeå