Artipelag - Signature Women – 100 år på den svenska konstscenen

Installationsvy. Foto: Jean-Baptiste BérangerSignature Women – 100 år på den svenska konstscenen,
som ursprungligen skulle avslutats söndagen den 27 september, förlängs nu till söndagen den 29 november.

I  Signature Women – 100 år på den svenska konstscenen visas 350 verk av ett femtiotal svenska kvinnliga konstnärer, både kända och tidigare marginaliserade namn, verksamma från starten av förra seklet och fram till idag. Urvalet omfattar allt från måleri, skulptur, textil, konsthantverk och teckning till grafik, fotografi och film.

Utställning Signature Women – 100 år på den svenska konstscenen. Här presenteras cirka 350 verk av ett femtiotal svenska kvinnliga konstnärer, både kända och tidigare marginaliserade namn, verksamma från starten av förra seklet och fram till idag.

Urvalet omfattar allt från måleri, skulptur, textil, konsthantverk och teckning till grafik, fotografi och film. Konstnärerna presenteras utifrån det decennium de främst verkade, och de är delvis utvalda utifrån hur deras konst speglar det vid tiden rådande samhällsklimatet.

– För en tid sedan fick jag i uppdrag av ett norskt konstmuseum att komma med förslag på inköp av svenska konstnärer till en nordisk konstsamling. För att friska upp mina kunskaper vände jag mig till konsthistorien. Jag blev påmind om hur flagrant den manliga övervikten var i de flesta framställningar, förhållandet av manliga respektive kvinnliga konstnärer förhöll sig 95% män och 5% kvinnor, detta oberoende om boken i fråga hade en manlig eller kvinnlig författare. Det var mot denna bakgrund som idén att göra en utställning som belyser denna obalans väcktes, berättar Bo Nilsson, museichef på Artipelag.

Artipelags användning av begreppet Signature Women är en ansats att spegla den förskjutning som har skett under hundra år, då kvinnliga konstnärer gått från att vara förpassade till konstlivets utkanter till dagens upphöjdhet.

– Vi har inte ambitionen att frammana en definitiv bild av konsthistorien, utan väljer att framföra en ödmjuk historieskrivning, som nog snarare skall ses som ett diskussionsunderlag än som ett definitivt påstående, fortsätter Nilsson. 

Curatorsteamet bakom utställningen utgörs av Bo Nilsson, museichef, intendenterna Frida Andersson, Jessica Höglund och Iselin Page, intendent för pedagogik Kristina Lindemann samt chefstekniker Johan von Geijer och formgivare Micaela Wernberg.

Källa:  Artipelag, Stockholm
Tider


Till och med 29/11 2020

Info

Adress: Artipelagstigen 1, 134 40 Gustavsberg
Telefon: 08-570 130 00
E-Post: info@artipelag.se
Till Hemsida
Service: kafé, Designbutik