ArkDes - Kiruna Forever

Foto: Cred: Hufton + Crown, Courtesy of Henning Larsen (2018)I Kiruna pågår just nu en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Stadskärnan flyttas tre kilometer åt nordost på grund av utbyggnaden av den järnmalmsgruva som Kiruna är uppbyggt kring. En tredjedel av befolkningen måste flytta från sina hem, hela kvarter och kända byggnader rivs eller flyttas och en ny stad tar form. Men hur flyttar man en hel stad?

Cred Erik Lefvander Kiruna stadshus 2018Bilden visar stadshuset i Kiruna innan flytten pbrjas Med tillstnd av frfattaren Lefvanders bilder r en del av

Cred: Erik Lefvander. Det sista ljuset, 2018. Bild ur svit som dokumenterar det tomma stadshuset kort före rivningen. I samarbete med Ylva Frid.Kiruna Forever undersöker den pågående flytten genom att visa över hundra verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen. Ända från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden.

Exempel på medverkande i utställningen: Iwan Baan, Anne Dessing and Michiel van Iersel; Design Earth, Henning Larsen, Ingela Johansson, Britta Marakatt-Labba, Joar Nango, New Mineral Collective, Outi Pieski, Sandellsandberg Arkitekter, Studio Folder, Territorial Agency, Anja Örn, Tomas Örn, Fanny Carinasdotter; Liselotte Wajstedt, White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten, med flera.

Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar utställningen kring de stora frågor som ett så komplext projekt väcker. Vilka begränsningar har våra naturresurser? Vad händer med invånarnas identitet och trygghet när deras hem rivs? Hur bestämmer vi vad av kulturarvet som ska sparas och vad som ska offras? Hur påverkas urfolket samernas traditionella näringar? Hur permanenta är städerna vi lever i?

Cred Jussi Tiainen Outi Pieski medverkar i Kiruna Forever

Cred: Jussi Tiainen. Outi Pieski, Ruossalas bálgát (Korsande stigar), 2014. Installation utförd med samma teknik och material som används vid tillverkningen av samiska sjalar. Medverkar i Kiruna Forever.Utställningen inkluderar intervjuer med Kiruna-medborgarna och en 1: 1-rekonstruktion av det nyligen nedmonterade stadshuset. I Kiruna Forever får besökaren också se verk av Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, Axel Törneman och Nils Nilsson Skum från Kiruna kommuns samling samt ArkDes unika och omfattande egna samling med verk av Per Olof Hallman, Gustaf Wickman, Ralph Erskine, Arthur von Schmalensee, Hakon Ahlberg, Örjan Lüning, med flera.

ArkDes följer riktlinjer och rekommendationer kring det nya coronaviruset. Inför återöppningen 2 juni har museet ökat städrutinerna och vidtagit åtgärder för att kommunicera att besökarna ska hålla avstånd.

Utställningen visas den 2 juni 2020 - 7 februari 2021.

Utställningen är producerad av ArkDes. Parallellt pågår en utställning på Konstmuseet i Norr, Norrbottens nya länskonstmuseum med bas i Kiruna. Några konstverk har specialbeställts gemensamt och visas samtidigt på båda arenorna.

Källa: ArkDes, Stockholm
Tider

2/7 - 7/2 2021

Info
Adress: Exercisplan 4, 111 49 Stockholm
Telefon: 08-520 235 00  
E-Post: info@arkdes.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik, matsäcksrum