ArkDes

Foto: ArkDes
Adress: Exercisplan 4, 111 49 Stockholm
Telefon: 08-520 235 00  
E-Post: info@arkdes.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik, matsäcksrum
Sociala Medier: Facebook, Instagram, Twitter

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.
Källa: ArkDes