ArkDes

Foto: ArkDesArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Källa: ArkDes, Stockholm

Info
Adress: Exercisplan 4, 111 49 Stockholm
Telefon: 08-520 235 00  
E-Post: info@arkdes.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang, butik, matsäcksrum