Alingsås Konsthall - Oaser av Emille de Blanche

Affisch till utställningen Oaser på Alingsås konsthall 


Lördagen den 21 november kl. 12 är det dags för digital vernissage av Oaser av Emille de Blanche på Alingsås konsthall. I utställningen riktar konstnären en alternativ blick på det offentliga rummet, med fokus på samhällets icke-platser som stadsrummets oaser.

     — Oaserna är de där okontrollerade mellanrummet i stadsrummet som alla städer och orter har som är så intressant, säger Emille de Blanche. Platser som liksom glömts bort, eller som man inte vill visa upp men som ändå finns där.

I det offentliga rummet möts alla människor oavsett bakgrund och social status. Men ur ett stadsplaneringsperspektiv jobbar man samtidigt med förfining och försköning, säger de Blanche. Och hon frågar sig vad som går förlorat i oss när våra gemensamma platser styrs upp på detta sätt:

     — Platser som inte har en funktion rymmer en frihet - de kan få vara hur som helst, se ut hur som helst, fortsätter hon. Vad skulle hända med oss som individer om bara det tillrättalagda och det vi vill visa upp skulle få finnas?

Emille de Blanches konst visualiserar icke-platserna man hittar i stadens och arkitekturens mellanrum. Ställen där vi människor vistas men förblir anonyma. De övergivna och överblivna platserna som vi bara är menade att passera och som står i kontrast till de planerade och funktionsbestämda. de Blanche söker sig till sådana ställen; platserna som utgör oaser och andningshål för beteenden och uttryck som saknar hemvist i en kommersialiserad stadsbild.

     — Det är intressant att utforska det som kanske ses som fult eller malplacerat. När jag ser platser eller uttryck som avviker så triggar det något hos mig. De här platserna kan ifrågasätta vad som tillåts existera i det gemensamma och vem det offentliga rummet är till för.

Dessa övergivna platser kan till synes sakna funktion, men i arkitekturens mellanrum skapas också något annat som ifrågasätter och som kanske till och med upplevs som hotfullt i sitt annorlundaskap.

Mer om utställningen
Utställningen Oaser består av tre- och tvådimensionella skulpturala verk utförda i stål, aluminium och bly. De är inspirerade av stadsrummets uttryck och av material som återfinns i den urbana miljön. En del av verken är utförda i tekniken hydroformning, en industriell teknik som kommer från bil- och mc-industrin. Processen kan bäst liknas vid att fylla en ballong med vatten. På samma sätt "blåses" svetsade metall-former med hjälp av högt vattentryck. Återkommande är också måleriska tekniker med sprayfärg, bläck och stenciler, inspirerat av gatukonsten där det finns ett direkt uttryck och en demokratisk aspekt som legat till grund för mycket av de Blanches formspråk.

Mer om Emille de Blanche
Emille de Blanche (f.1981) är konstnär utbildad vid Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbeten kretsar huvudsakligen kring teman som handlar om minne och plats, ofta med fokus på det offentliga rummet och mötet mellan det offentliga och det privata utifrån individens perspektiv. de Blanche arbetar i stor skala med tredimensionella verk och installationer. Hennes arbetsprocess baseras på ett experimenterande med industriella material som manipuleras för att skapa ett balanserat motsatsförhållande mellan yta och materialitet.


Tider
21 november – 27 februari
Info

Adress: Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås
Telefon: 0322 61 65 96
E-post: konsthallen@alingsas.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé


Källa: Alingsås Konsthall, Västergötland, Göteborg, Alingsås