Accelerator - Experimentalfältet

Foto: Herman Rönninger Herman Rönninger SvD 34678 


Experimentalfältet var namnet på den försöksverksamhet inom lantbruksvetenskap som en gång bedrevs på platsen där Accelerator och Stockholms universitet ligger dag. I grupputställningen med samma namn presenteras åtta samtida konstnärskap som experimenterar kring hållbart leverne, jordbruk och samhällsbyggande. I en tid när vårt samhälle ställs inför stora frågor undersöker Accelerator experimenterandets roll i samhället då och nu, och experimenterandet som sker inom samtidskonsten och vetenskapen idag.

I utställningsarbetet samarbetar Accelerator med forskare vid Stockholms universitet som även kommer att medverka i höstens samtalsprogram. 

Majoriteten av verken i Experimentalfältet har skapats särskilt för utställningen och visas tillsammans med inlånade historiska föremål. Samtliga samtida konstverk har performativa kvalitéer där organiserade möten och samtal inleds med besökare och installationer blir till platser för ritualer av olika slag. Experimenterandet som en grundläggande förutsättning för skapande, genomsyrar både de konstnärskap som presenteras och samtalsprogrammet där forskare vid Stockholms universitet medverkar.

I Accelerators första grupputställning presenteras åtta samtida konstnärskap: Andrea Zittel undersöker vad människor behöver för att överleva. Signe Johannessen granskar artöverskridande relationer genom historien mellan människor och domesticerade djur. Åsa Elzén och Malin Arnell utforskar människans ömsesidiga beroendeförhållande med skogen. Gruppen O i samarbete med The non existent Center belyser behovet av organiserad social verksamhet i ett arbete kring empatins subversiva kraft. Möbler av Uglycute utgör en plats i utställningen för studier och fördjupning. Konst- och jordbrukskollektivet Kultivator skapar ett processbaserat arbete i samarbete med kulturarbetande maskar inom ramen för Accelerators program Konst + forskning.


Tider

7/11 –14/3 2021

Info

Adress: Frescativägen 26 A, 114 18 Stockholm
Telefon: (+46) 0766 962 023
E-Post: accelerator@su.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang


Källa: Accelerator, Stockholm