...

foto Roger Jansson Havets Hus

Sedan 2003 arbetar Havets Hus med ett bevarandeprojekt för småfläckig rödhaj. Numer är den inte längre utrotningshotad men den är fortfarande fredad och målet med projektet är att öka kunskapen om arten och stärka beståndet. På fredag den 22 maj kommer fyra hajar att märkas inför hajsläppet som äger rum senare i sommar, den 4 augusti kl 14.00. Märkningen sänds live via Havets Hus facebook.

Hajarna som fötts och vuxit upp på Havets Hus. Projektet är en viktig del i arbetet med att stärka havens biologiska mångfald, där framförallt hajar är starkt hotade på grund av kombinationen fiskebifångst och långsam förökning. Bevarandeprojektet är ett samarbete med Världsnaturfonden WWF och hittills har över 100 småfläckiga rödhajar simmat ut i havet.

Sju av dem har hittats, de flesta i trakterna kring norra Bohuskusten men det finns även de som har simmat betydligt längre, ända upp till Oslofjorden.

Biologisk mångfald betyder att det finns många arter och olika naturtyper. Även om dessa ändras över tid, så minskar den biologiska mångfalden numera snabbt vilket beror på oss människor. I maj 2019 kom FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, med en rapport om tillståndet är för den biologiska mångfalden i världen. Den omfattande rapporten visar att den biologiska mångfalden minskar i alarmerande takt och att upp till en miljon arter nu hotas av utrotning, fler än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Resultatet speglar WWFs Living Planet Report från 2018 som visade att populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 60 procent sedan 1970.

Program i akvariet den 22 maj 2020

Tid Aktivitet

11:00 Matning av djuren

14:00 Märkning av haj – även som livesändning via Facebook

hela dagen: Strandbingo – i akvariet eller ta med till stranden

hela dagen: Filmvisning om livet i Gullmarsfjorden

Havets Hus har öppet och har gjort följande anpassningar med anledning av coronapandemin: https://www.havetshus.se/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/

Fakta

Fakta Småfläckig rödhaj

Det är idag helt förbjudet att fånga småfläckig rödhaj i svenska vatten. Beståndet klassas som livskraftigt, men det är fortfarande brist på kunskap om hajarna. Sedan 2003 föder Havets Hus upp och släpper ut märkta småfläckiga rödhajar. Syftet är att stärka det lokala beståndet, öka kunskapen om hajen och informera om hajars utsatta situation i världen. Data från de hittills drygt sjuttio utsläppta hajarna har använts i forskningssyfte för att kartlägga genetik och rörelsemönster. Utsläppta hajar har återsetts i Gullmaren, Fjällbacka och i Vestfold i Norge. Arbetet sker sedan 2016 i samarbete med Världsnaturfonden WWF.

Fakta Hajar i världen

Havens ekosystem behöver hajar, bland annat då de är topprovdjur i näringskedjan. Tyvärr hotas många av världens hajarter av utrotning. Orsakerna är framförallt det hårda och okontrollerade fisket efter haj och hajfenor och att de fastnar som bifångst vid fiske. Men det beror också på deras långsamma livscykel med få ungar vid förökningen, vilket resulterar i att hajar är extremt känsliga för överfiske och andra störningar. I svenska vatten är det främst bottentrålning efter andra arter som orsakar hajarnas nedgång då de fångas som bifångst.

Källa: Havets Hus